Home cursus TIG lassen niveau 1 t/n 4

cursus TIG lassen niveau 1 t/n 4

Cursus TIG lasser
(proces 141)
Niveau 1 t/m 4

Doel van de opleiding
Het doel van de opleiding is kandidaten breed op te leiden in het TIG-lassen.


De lessen
Theorie


I. Processen en Apparatuur
• Lasprocessen (principes)
• Lasinstallaties voor het TIG-lassen
• Principe Booglassen


II Materiaalgedrag bij het lassen
• Scheikundige begrippen
• IJzer- en staalbereiding
• Gietijzer/gietstaal en legeringselementen
• De invloed van koolstof op de eigenschappen van staal en de gevolgen daarvan voor de lasbaarheid van staal
• Handelsvormen van staalproducten
• Lasonderzoek niveau 2, 3 en 4 ook:
• de invloed van legeringselementen in staal
• aluminium en aluminiumlegeringen en de lasbaarheid daarvan
• corrosie, maatregelen om corrosie te voorkomen dan wel te beperken


III. Constructies
• Lasnaadvormen en voorbewerkingen
• Lasposities en lasaanduidingen op tekening
• Belastingen van constructies
• Krimpverschijnselen
• Tekeninglezen


IV. Uitvoeringen
• Procesvariabelen bij het lassen
• De boog
• Lastoevoegmaterialen
• Lasfouten, oorzaken en voorkomen van
• Lassen in de praktijk
• Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo)


Praktijk niveau 1
• Lassen van binnen- en buitenhoeknaden in plaat in de posities PA (1F/1G); V-naden in pijpen in de positie PA (1G) en binnenhoeknaden in de positie PB (2F).
Met name ook aandacht voor parameterkeuze en voorkomen storingen.
Materiaaldikte: 2 t/m 3 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1.
Beoordeling: visueel en door meten.

Cursusduur 18 avonden van drie uur of op maat voor uw bedrijf
Cursusprijs


Praktijk niveau 2 RVS of Al(-legeringen)
• Lassen van binnenhoeknaden in de posities PA (1F), PB (2F) en PF (2Fu), buitenhoeknaden in de posities PA (1G en PF (3Fu).
Materiaalsoort: Austenitisch roestvast staal of Aluminium legeringen.
Beoordeling: visueel en door meten.

Cursusduur 18 avonden van drie uur of op maat voor uw bedrijf
Cursusprijs


Praktijk niveau 3 RVS of Al(-legeringen)
• Lassen van plaat pijp/pijp-, pijp/plaat- en plaat/plaatverbindingen met toepassing van binnenhoeknaden, buitenhoeknaden en V-naden. Lasposities PA (1G), PB (2F), PC (2G), PF (3Fu/3Gu) en PF (5Fu/5Gu)
Materiaaldikte: 2 t/m 5 mm. Materiaalsoort: Austenitisch roestvast staal of aluminium legeringen.
Beoordeling: Visueel, meten en radiografisch onderzoek naar inwendige onvolkomenheden.

Cursusduur  24 avonden van drie uur of op maat voor uw bedrijf
Cursusprijs


Praktijk niveau 4 RVS, Al(-legeringen en ongelegeerd staal.
• Lassen van pijp/pijp- en pijp/plaatverbindingen, in alle posities met toepassing van de gebruikelijke naadvormen (binnenhoek, buitenhoek-, I-, V- en 1/2 V-naden.
Materiaaldikte:1 t/m 6 mm.; materiaalsoorten: Austenitisch roestvaststaal, aluminium legeringen en CR/ISO TR 15608: groep 1.
Beoordeling: Visueel, meten en radiografisch naar inwendige onvolkomenheden.

Cursusduur  24 avonden van drie uur of op maat voor uw bedrijf
Cursusprijs


Certificering
Indien examenwerkstukken tevens gebruikt worden voor het kwalificeren van vakbekwaamheid (lasserskwalificatiecertificaten) dan zijn daarvoor aparte regels en criteria van toepassing.

Cursuslocatie in overleg